અધુુુરો પ્રેમ - 12 - અગ્નિપથ

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

અગ્નિપથનેહલ આકાશને સમજાવી ને પલકના ઘેર આવી ને પલકને કહ્યું કે હવે તું આકાશની ચિંતા ન કરીશ.એને વાત સમજાઈ ગ્ઈ છે.ને હવે તું વારંવાર એની સામે આવીને એને ડીસ્ટર્બ ના કરીશ.ને તું પણ તારું ધ્યાન રાખજે.એટલું કહી ને બન્ને ...Read More