vivstra part 2 by Mohit Kothmire Mk in Marathi Social Stories PDF

विवस्त्र भाग २

by Mohit Kothmire Mk in Marathi Social Stories

धावत धावत मी घरात गेले व आतील रूम मध्ये जाऊन रूम लॉक केला आई रुमकडे अचानक धावत आली. "स्मिता काय झालं?? दार का लावले आहे??" मी दबक्या स्वरात काही नाही आई तब्येत ठीक नाही आहे झोपते जरा.. "अग पण ...Read More