સંબંધો ની આરપાર... પેજ - ૪૮

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

અંજુ ઘરે થી નીકળી ને ઓફીસમાં પહોંચી તે દરમ્યાન તેને જુની વાતો યાદ આવી ગઈ હતી,ઓફીસે પહોંચી ને અંજુ પોતાનું કામ પતાવીને અનુરાગ સર સાથે પ્રયાગ અને અદિતી ના સંબંધ ની વાત કરેછે,ત્યારે અનુરાગ સર અંજુ ને વધાઈ અને ...Read More