પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૧૧

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે SANGET રીજનના ચેરમેન નું બહુ વિચિત્ર રીતે ખુન થઇ જાય છે. કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ તેમનું ખુન કરી દે છે .ડો હેલ્મ પાસે શ્રેયસ પાસેથી મળેલી જાણકારી હોય છે છતાં તે જાણકારી કોઈને આપવાની ના પડે ...Read More