Nava adhyay - 1 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

नवा अध्याय - 1

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

आज मीना लवकरच उठली होती .आंघोळ करून ती देव घरात गेली . तिने देवाला मनोभावे नमस्कार केला .आज देवाकडे स्वतःसाठी न मागता .गालातल्या गालात हसत , माज्या पतीदेवाना सुखात ठेव .अशीतिने प्राथाना केली . आणि ती स्वयंपाक घरात निघून ...Read More