Tension by vinayak mandrawadker in Marathi Philosophy PDF

टेन्शन

by vinayak mandrawadker in Marathi Philosophy

टेन्शन मित्रांनो टेन्शन हा इंग्रजी शब्द आहे, त्याचा अर्थ मराठी मधे ताण असे म्हणतात. हे सर्वांना माहिती आहे. तू टेन्शन का देतो, मी टेन्शन घेत नाही, मला टेन्शन येतो इत्यादी वाक्य रोज ऐकू येतात. माझ्या मनात एक विचार आला, ...Read More