સંબંધો ની આરપાર....પેજ - ૪૯

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

અંજલિ એ વિશાલ સાથે પ્રયાગ તથા અદિતી નાં સંબંધ વિષે વાત કરી લીધી છે, તથા વિશાલ ની રજા પણ લઈ લીધી છે.અંજલિ એ નક્કી કર્યું હતું તે મુજબ આચાર્ય સાહેબ ને તેની કંપનીમાં ડાયરેક્ટર નું પદ આપે છે, તથા ...Read More