અંગત ડાયરી - કેલ્ક્યુલેશન્સ

by Kamlesh K Joshi Verified icon in Gujarati Philosophy

અંગત ડાયરી ============શીર્ષક : કેલ્ક્યુલેશન્સ લેખક : કમલેશ જોષીઓલ ઈઝ વેલકોઈ વ્યક્તિના સ્વભાવ, વિચારો કે વર્તન વિષે અગાઉથી ધારી લેવામાં આવતી કિંમતો અને વાસ્તવિક કિંમતો વચ્ચે તફાવત જેટલો ઓછો એટલી સમસ્યાનો ઉકેલ સરળ. નવા સંબંધોમાં સામેવાળાના એક્સ, વાય કે ...Read More