પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૧૪

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે શ્રેયસ હિમાલયથી પાછો આવીને ડો હેલ્મ ને મળે છે અને સ્પેસ ટ્રેઇનિંગ ની વાત કરે છે . તેજ વખતે એક બીજા શહેરમાં સિરમ અને સિરોકામાં મળી રહ્યા હોય છે . સિરમ સિરોકામાં સામે સિકંદરને લાવે ...Read More