ટપોરી એક મ્યૂઝિક સ્ટાર

by Jeet Gajjar Verified icon in Gujarati Love Stories

એક યુવાન હાથ માં ગિટાર લઈ શૂરીલા અવાજે હિન્દી ફિલ્મ સોંગ ગાઈ રહ્યો હતો. ગરીબ હતો એટલે કોઇકે જૂનું ગિટાર આપી દીધું હતું તે આજે તેને આજીવિકા નું સાધન બની ગયું હતું. તેનો દેખાવ એક ટપોરી જેવો લાગતો હતો ...Read More