પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૧૯

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે સિકંદરની કંપની ઈ.સ. ૨૨૪૫ સુધીમાં જગત ની નો. ૧ કંપની બની જાય છે અને આ તરફ APAL પોતાનું સ્પેસ વેહિકલ અવકાશમાં છોડે છે જેમાં રેહમન ની કપ્તાની માં ૧૬ જણ ની ટીમ પ્રવાસ કરી રહી ...Read More