પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૨૧

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે રિવા પાસેથી ખબર મળ્યા પછી શ્રેયસ કેદમાં રહેલા સિવાન સુધી પહોંચે છે પણ ત્યાં તેને ખબર પડે છે કે કેદ માં બિલ્વીસ છે અને સિવાન બહાર બિલવીસના નામથી ફરી રહ્યો છે પણ શ્રેયસ તેને બહાર ...Read More