બ્રેકઅપ સ્ટોરી - 3 - (પૂર્ણવિરામ)

by Denis Christian in Gujarati Love Stories

Closure (પૂર્ણવિરામ)Scene 1:( સુહાગરાત માટે રૂમ ને સજાવવામાં આવ્યો હતો. Husband શેરવાની માં રૂમ માં પ્રવેશે છે. Wife ફૂલો થી સજાવેલા પલંગ પર બેઠી છે, પિન્ક / લાલ રંગ ના દુલ્હન ના લિબાસમાં. Husband રૂમ માં આવી, એક વાર ...Read More