અધુરો પ્રેમ - 27 - વ્યાકુળતા

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

વ્યાકુળતાવીશાલ અને પલકને એકાંત આપીને નેહલભાભી ત્યાથી એક સભ્ય નારી બની અને હળવેથી નીકળી ગયાં.વીશાલ પલક સામે જોયું પરંતુ પલકે વીશાલની સામે ફરીથી જોવાની દરકાર પણ ન કરી અને તે ખુબસુરત વાદીઓમાં પોતાની નજર ફેરવી રહી છે. એકાદ ક્ષણ ...Read More