Tumhi kaay karta? by vinayak mandrawadker in Marathi Social Stories PDF

तुम्ही काय करता?

by vinayak mandrawadker in Marathi Social Stories

ही एक दुःखी पुरुषाची कहाणी आहे. त्यातल्या त्यात निव्रत्त झालेल्या पुरुषांच्या हाल फार खराब असते. जसे आईने केलेल्या काम मुलांना दिसत नाही किंवा कळत नाही तसेच नवर्याने केलेल्या काम बायकोला दिसत नाही, कळत नाही किंवा समजत नाही. ...Read More