પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૨૪

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે સિવાન નું સ્પેસ વેહિકલ વર્મ હોલ માં દાખલ થઇ જાય છે અને બધા પ્રતિબ્ર્હમાંડમાં પહોંચી જાય છે ધરતી પર ઇયા સાયમંડને મારવાની ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે પણ તે પોતે મરી જાય છે હવે આગળ ) ...Read More