પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૨૬

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે શ્રેયસ પોરસ સાથે એકાકાર થઇ જાય છે અને સિકંદર બિલાકીન્સ જેમને સિવાન પ્રોડિસ ના નામથી ઓળખતો હોય છે તેમની સાથે નાની ઝડપ બાદ દોસ્તી કરી લે છે હવે આગળ ) સિકંદર નો વર્મ ...Read More