Nava adhyaay - 7 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

नवा अध्याय - 7

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

पुढे अतुल बोलू लागला . मी आई लहानपनापासून बघतोय ग , ती सगळ्यांसाठी किती करते .बाबाच आणि तीच लग्न झाल , तेव्हा बाबाकडे नोकरी सुध्दा नव्हती . त्यावेळी बाबा ड्राइवर म्हणून नोकरी करत , घरात खाणारी अनेक माणसे आत्या ...Read More