Hypocrite society by Aarti in Gujarati Magazine PDF

દંભી સમાજ

by Aarti in Gujarati Magazine

"કેટલું ગંદુ શહેર છે આ. જ્યાં જુઓ ત્યાં કચરો." કેળાની છાલ કારની બારીની બહાર રસ્તા પર ફેંકતા ફેંકતા મીનાબહેન બોલ્યા. ********************************************* " લગ્નમાં આવી જજો હો! એવા ભવ્ય લગ્નનું આયોજન કર્યું છે કે આખી નાત જોતી જ રહેશે. " ...Read More