Vankhot Prem by वनिता in Marathi Magazine PDF

वांझोट प्रेम

by वनिता in Marathi Magazine

#@वांझोट प्रेम@# @ सौ.वनिता स.भोगील@ पल..पल..दिल...... के पास , तुम रहेती हो जी व न..मीठी प्यास...ए कहेती हो. असच काहीतरी. त्याच अन तीच नात होत.तो( आपण त्याना "तो आणी ती"च म्हणुया कारण त्याना एक नाव सध्या ...Read More