Apurn - 5 by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण... - भाग ५

by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories

हरी ईशा च्या ऑफिस खाली येऊन तिची वाट पाहत होता, तीन तास झाले पण ईशा आलीच नाही, तिचा फोन ही लागत नव्हता, हरी सारखा इकडून तिकडे चकरा मारत बसला होता, तेव्हाच त्याची नजर ईशा वर पडली.... ईशा हरी च्या ...Read More