કીટલીથી કેફે સુધી... - 17

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(17)“સાત વાગે “હેરીટેજ વોલ્ક” ચાલુ થાય છે. તારે આવુ હોય તો ઉઠજે નકર હુ એકલો નીકળી જઇશ.” મે દેવલાની ચાદર ખેંચી.“એલા થોડીકવાર સુવા દેને...” અડધી આંખ ખોલીને ચાદર પાછી ખેંચી.સવારના સાડા-પાંચ થયા છે. “કબીરસીંઘ” જોવા ન ગયા. ...Read More