आळसवाद-चार तुकडे एक जोडकाम (दीर्घकथा) - 9

by Lekhanwala in Marathi Social Stories

तुमची बाजू मला प्रस्ताव आला होता, एकाचा खून करणार का म्हणून, पैसे भेटणार होते, नोकरीत रस नव्हता मुळात, तरी मारुन मुकटून केली संसार करत होतोना….. मला आता असं जगणचं पंसत नव्हतं, बायकोचा घटस्फोट जाम डोक्यात गेला, आईझावडीला माझं घर ...Read More