माझ्या लव्हमॅरेजची स्टोरी - 9

by Nitin More in Marathi Love Stories

९ सुंदर फुलाशी गप्पा तो अर्धा तास स्वप्नात रंगल्यासारखा होता. झाडांना पाणी घालता घालता गप्पा.. वै आणि मी. आमच्या गप्पा कशाबद्दल व्हाव्यात? आम्ही काहीबाही बोलत होतो.. पण त्यात तिला माझा वेंधळेपणाच जास्त दिसावा असे माझे बोलणे असावे ...Read More