Ti Ek Shaapita - 2 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Moral Stories PDF

ती एक शापिता! - 2

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Moral Stories

ती एक शापिता! (२) सुबोधच्या आत्याची तेरवी झाली. तेरवीसाठी जमलेली पाहुणेमंडळी निघून गेली. सुबोधचे आईवडील त्याच्या लहानपणीच वारले होते. त्याची आत्याही बालविधवा होती. सुबोध आत्याकडे राहायला आला. आत्याने त्याचा सांभाळ केला. त्याला लहानाचा मोठा केला. सुबोधचे बी. कॉम. पर्यंत ...Read More