Charan tani raj thaavu by મનોજ જોશી in Gujarati Motivational Stories PDF

ચરણ તણી રજ થાવું

by મનોજ જોશી in Gujarati Motivational Stories

ચરણ તણી રજ થાઉંમધ્ય રાત્રે સૌ નીંદર માણી રહ્યા હતા, ત્યારે હું જાગતો હતો. હૈયું વલોવાતું હતું. આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ વહી રહ્યાં હતા.ના, ..... મારે કોઈનું દેવું ચૂકવવાનું નથી. મારો જીવન વ્યવહાર સુખરૂપ ચાલે એટલો આર્થિક સંપન્ન હું છું. ...Read More