Bara Jyotiling - 10 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

बारा जोतिर्लिंग भाग १०

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

बारा जोतिर्लिंग भाग १० काशी विश्वेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. शंकराचे हे रूप काशीत पूजले जाते. पूर्वी वाराणसीत काशी विश्वनाथ मंदिर होते. हे काशीचे मुख्य विश्वनाथ मंदिर क्रूर आक्रमक कुतूबूद्दीन ऐबक याने पाडले. या मंदिराच्या ठिकाणी मशीद ...Read More


-->