જૉકર - સ્ટૉરી એક લુઝરની - 21

by Mer Mehul Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જૉકર – સ્ટૉરી એક લુઝરનીભાગ – 21લેખક – મેર મેહુલ અમે બંને લોનમાં જઈ બેઠાં.નિધિએ બેગમાંથી પાણીની બોટલ કાઢી મને આપી.હું પાણી પી રહ્યો હતો ત્યારે નિધિ મને તાંકી રહી હતી સાથે મરક મરક હસતી હતી.“શું થયું?”મેં પુછ્યું, ...Read More