Ti Ek Shaapita - 13 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Social Stories PDF

ती एक शापिता! - 13

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Social Stories

ती एक शापिता! (१३) त्या रात्री सुहासिनीला कशाच्या तरी आवाजाने जाग आली. त्या आवाजाचा तिने अंदाज घेतला. तिच्या शेजारी झोपलेली आशा झोपेत बरळत होती, 'अमर, आय लव यू.. आय ..आय.. लव यू...ओ.. अमर..अमर...' तिच्या तशा शब्दांनी सुहासिनी पूर्ण जागी ...Read More