Ti Ek Shaapita - 14 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Social Stories PDF

ती एक शापिता! - 14

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Social Stories

ती एक शापिता! (१४) आशाला जाग आली. तिने शेजारी बघितले. अमर शांत झोपला होता. नेहमीप्रमाणे त्याला मिठीत घेऊन प्रणयाचे रंग उधळण्याची इच्छा तिला झाली नाही. का कोण जाणे पण अचानक तिचे डोळे भरुन आले. तसा प्रकार तिच्या जीवनात फारसा ...Read More