Ti Ek Shaapita - 15 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Social Stories PDF

ती एक शापिता! - 15

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Social Stories

ती एक शापिता! (१५) पीयूष चालवत असलेल्या 'गवाक्ष' सदराने, लेखमालेने खूप छान प्रतिसाद मिळवला. त्याच्या गवाक्षमुळे सुजनतामत या दैनिकाचा खप दिवसेंदिवस वाढत होता. लोक सुजनतामत आणि गवाक्षची प्रतिक्षा करायचे. एकदा का अंक हातात पडला की, गवाक्ष सदर असलेले पान ...Read More