No smoking- Film Review by આનંદ જી. in Gujarati Film Reviews PDF

No smoking: ફિલ્મ રિવ્યૂ

by આનંદ જી. in Gujarati Film Reviews

=== અગત્યની નોટ: આ મૂવી એ 'સિગરેટ કે ધુમ્રપાન થી થતી જિંદગીની બરબાદી' પાર લેક્ચર આપે એવું નથી. Theme આનાથી એકદમ ઉલ્ટી અને સિગરેટ પીવાવાળા પાર વચ્ચે-વચ્ચે તરસ આવી જાય એવી છે. === કોને જોવાલાયક છે? કોઈ અત્યંત સખ્તીથી ...Read More