Ti Ek Shaapita - 16 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Social Stories PDF

ती एक शापिता! - 16

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Social Stories

ती एक शापिता! (१६) सायंकाळची वेळ होती. अशोक नुकताच बँकेतून आला होता. नेहमीप्रमाणे तो हातपाय धुवून तयार होत असताना बाहेरून पीयूषचा आवाज आला, "अशोक... अशोक.." "काय रे? आलो. आलो. अग, मी बाहेर जाऊन येतो..." माधवीला सांगून तिच्या उत्तराची प्रतिक्षा ...Read More