Dominant - 4 by Nilesh Desai in Marathi Thriller PDF

डॉमिनंट - 4

by Nilesh Desai in Marathi Thriller

डॉमिनंट भाग चार डॉमिनंट भाग तीनपासून पुढे.... शहराच्या एका बाजूला असलेल्या खडकपाड्यासारख्या पॉश ठिकाणी नव्यानेच बांधलेल्या मनोरा टॉवरमधल्या एका फ्लॅटमध्ये भरदिवसा काळोखी पसरली होती. तसा तो फ्लॅट सातव्या मजल्यावर असून बिल्डिंगच्या आसपास मोकळेच होते, त्यामुळे प्रकाश आणि हवा येण्यासही ...Read More