Dominant - 5 by Nilesh Desai in Marathi Thriller PDF

डॉमिनंट - 5

by Nilesh Desai in Marathi Thriller

डॉमिनंट भाग पाच डॉमिनंट भाग चारपासून पुढे.... मंदार, आरीफ आणि मनूचा एक गट तयार होऊन पुढे आखण्यात येणार्या योजनांवर विचार विनिमय करत होते. नाही म्हणायला सध्यातरी त्यांच्याकडे फक्त चार माणसांचा शोध घेण्याचे काम होते. इतर अजून कोणकोण त्या कारस्थानात ...Read More