Dominant - 7 by Nilesh Desai in Marathi Thriller PDF

डॉमिनंट - 7

by Nilesh Desai in Marathi Thriller

डॉमिनंट भाग सात डॉमिनंट भाग सहापासून पुढे.... रूममध्ये पूर्णपणे शांतता पसरली होती. कुणीही कसलीच हाचचाल करत नव्हते. मेहजबीन शांतपणे बेडच्या डाव्या अंगाला कोपरा पकडून बसली होती. चंदू अकस्मात् परीस्थिती त्याच्या बाजूने वळवून देणार्या संधीची वाट पाहत होता. दरवाज्यातील व्यक्ती ...Read More