Answer towards North - 11 by Suketu kothari in Gujarati Adventure Stories PDF

ઉત્તર તરફ ઉત્તર : ભાગ-૧૧

by Suketu kothari Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

ઉત્તર તરફ ઉત્તર : ભાગ-૧૧ .....જાહેરાત પરથી મને એતો ખબર પડી ગઈ કે એ ચીઠી ઉપર શું લખ્યું હશે. જો પુરુષ હોય તો ગુડ્ડુ-૧,૨,૩...અને જો સ્ત્રી હોય તો ગુડિયા-૧,૨,૩...એવી ચિઠીઓ દરેક લાશ પર લગાડેલી હતી. આવીજ એક ચીઠી રોશનીના ...Read More