Dominant - 10 by Nilesh Desai in Marathi Thriller PDF

डॉमिनंट - 10

by Nilesh Desai in Marathi Thriller

डॉमिनंट भाग दहा डॉमिनंट भाग नऊपासून पुढे.... पोलिसांच्या जीप निघाली आणि थंडगार वार्याच्या झुळकीमुळे अगोदरच घायाळ झालेला मंदार थकून आपले सर्वांग सैल सोडून भूतकाळ आठवू लागला. विक्रमचे त्याच्या गावात येणं, त्याच्याशी झालेली दोस्ती.. विक्रमची श्रीमंती आणि रूबाब यांनी तर ...Read More