Dominant - 12 - last part by Nilesh Desai in Marathi Thriller PDF

डॉमिनंट - 12 - अंतिम भाग

by Nilesh Desai in Marathi Thriller

डॉमिनंट भाग बारा भाग अकरापासून पुढे-------- काहीश्या सामसूम झालेल्या त्या वस्तीच्या बाहेर रोडवर मनूने बाईक थांबवली. आरीफ आणि मंदार चटकन उतरले आणि तिथल्याच एका गल्लीत घुसले. मनू बाईक स्टार्ट करून पुढच्या रस्त्याने तिच्या घराकडे वळली. ठरवल्याप्रमाणे तिला एकटीलाच पुढे ...Read More