માઁ (મધરડે સ્પેશિયલ)

by Krishna Patel in Gujarati Motivational Stories

માંઆજ મધરડે છે અને આજ વિષય ઉપર મારે થોડી વાત કરવીછે.આજ જયારે સવારથી મારો સેલફોન જોઉંછુ ત્યારે બધાજના સ્ટેટ્સમાં મમ્મી સાથેના ફોટા કે પછી વિડીઓ જ જોવા મળેછે.સમજાતું નથીકે આપણે આવો દેખાડો શુકામ કરી રહ્યા છીએ.અનુકરણ કરતા પેહલા થોડું ...Read More