બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી - 6

by Ashvin Kalsariya Verified icon in Gujarati Novel Episodes

બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી EPISODE :- 6 (આગળના ભાગમાં જોયું કે એક વ્યક્તિ કાયરા વિશે બધી માહિતી એકઠી કરી રહ્યો હોય છે અને હવે કાયરા તેના નિશાના પર હોય છે, બીજી તરફ આરવ અને રુદ્ર બંને અનાથ ...Read More