Pustak-Patrani sharato - 7 by DEV PATEL in Gujarati Social Stories PDF

પુસ્તક-પત્રની શરતો - 7

by DEV PATEL in Gujarati Social Stories

પુસ્તક-પત્રનીશરતો ભાગ-૭ જીની- જોસેફ બંન્ને જીનીનાં પીતાનાં ઘરે રહેવા આવી ગયાં.જીનીનો સ્વભાવ એકદમ બદલાઇ ગયો.તે ફરી પહેલાં જેવી થઈ ગઈ-સાવ સાદી, સરળ અને પ્રેમાળ. જોસેફ જીનીનું પરિવર્તન જોઈને ખુશ જાયો એ સાથે તે એ વાત પણ સમજી ગયો કે ...Read More