કીટલીથી કેફે સુધી... - 29

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(29)‘Now finally I ‘m going to meet her…' હુ મનમા બોલ્યો.‘આજે કા તો લાઇફ ટાઇમનો રીલેશનશીપ બનશે...નહીતર અફસોસ કરવામા મારી આખી લાઇફ નીકળી જવાની...”‘લાઇફમા એકવાર તો એને મળીશ...’ આજ કમીટમેન્ટ મારી જાત સાથે કરીને આવ્યો હતો. એ ...Read More