nirnay - 1 by Vrushali in Marathi Novel Episodes PDF

निर्णय - भाग १

by Vrushali in Marathi Novel Episodes

निर्णय - भाग १आपल्या भरजरी लेहेंग्याचा दुपट्टा सांभाळत आणि चेहऱ्यावर उसनं हसू आणत तिने पुन्हा नंबर डायल केला. पलीकडून पुन्हा फोन बंद असल्याची सूचना मिळाली. इतका वेळ गुलाबासारखा टवटवीत तिचा चेहरा हया फोनमुळे पार कोमेजून गेला होता. हिरमुसून तिने ...Read More