“વમળ..!” (લોન્ગ સ્ટોરીઝ કોમ્પિટિશન અંતર્ગત ત્રીજા સ્થાને પસંદ પામેલ વાર્તા) - 3 Herat Virendra Udavat દ્વારા Detective stories માં ગુજરાતી પીડીએફ