Shodh Chandrashekharcha - 22 - last part by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 22 - अंतिम भाग

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! २२--- इरावतीने ते पाकीट हातात घेतले. हीच ती वस्तू असण्याची शक्यता होती, जी चंद्रशेखर कडून विकीने घेतली होती! तिने ते पाकीट आलटून पालटून पहिले, सामान्य प्रकारचे ते पाकीट होते. अशी पाकीटे, शेकडोंच्या संख्येने फुटपाथवर मिळाली असती. पण ...Read More