Destiny Part: - 4 ( ‘અશક્ય’ શબ્દમાં જ ‘ શક્ય ’)

by Rayththa Viral in Gujarati Love Stories

Destiny Part: - 4 ( ‘અશક્ય’ શબ્દમાં જ ‘ શક્ય ’) Destiny માં આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે વૈભવના ઘરે વૈભવના ભાઈને જોવા છોકરીવાળા આવે છે,આ છોકરીવાળાની સાથે પેલી કુતરાવાળી છોકરી પણ આવે છે.આ એજ છોકરી હોય ...Read More