nirnay - 2 by Vrushali in Marathi Novel Episodes PDF

निर्णय - भाग २

by Vrushali in Marathi Novel Episodes

निर्णय - भाग २दोन वर्षांपूर्वी कुठल्याश्या ट्रेकिंग ग्रुपमध्ये त्यांची ओळख झाली. तिची नुसती बडबड चालू असल्याने सगळेच लगेच तिचे फ्रेंड्स बनले. परंतु कोणाशी न जमणाऱ्या त्याच्याशी मात्र तिची अशी गट्टी जमली की सोबत्यांनाही विश्वास बसेना की ते कालच ...Read More