Ahamsmi yodh - 2 by Shashank Tupe in Marathi Adventure Stories PDF

अहमस्मि योध: - भाग - २

by Shashank Tupe Matrubharti Verified in Marathi Adventure Stories

अहमस्मि योध: भाग - २ " समीर..अरे उठ रे बाळा !! " कॉलेज ला नाही का जायचं ?... ये खाली लवकर.. " समीरची आई म्हणाली. "हो..आई उठतोच..पाच मिनिटात तयार होऊन येतो खाली.." समीर उत्साहात बोलला खरा पण बेड ...Read More