ચેર્નોબિલ - વેબસીરીઝ રીવ્યુ

by Divyesh Koriya Matrubharti Verified in Gujarati Film Reviews

હેલ્લો મિત્રો. કેમ છો? મજામાં? આજે એક વેબ સીરીઝનો રિવ્યૂ હાજર છે. નામ:- ચેર્નોબિલ કાસ્ટ :- જેરડ હેરીસ, સટેલન સ્કારસગાર્ડ, એમિલી વોટસન, જેસ્સી બકલેય, પોલ રીટર, કોન ઓ નાઈલ, બેરી, રાલ્ફ ઇન્સન. નિર્દેશક :- જ્હોન રેન્ક IMDb રેટિંગ :- ...Read More